* Hướng dẫn:
- Để đăng ký hồ sơ mới: nhấn Đăng Ký
- Để tra cứu thông tin hồ sơ: nhập Số biên nhận hoặc Số GPKD và nhấn Tra Cứu
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (028)3823.4223 hoặc phòng Lao động (028)5404.1549